מועצה דתית גבעת שמואל

שטח: כ- 450 מ"ר

החזית דרכה נכנסים למבנה המועצה הדתית בגבעת שמואל ייחודית ומעניינת:
תיבה מרחפת שחלקה מחופה עץ וחלקה ויטרינת זכוכית, ועליה קורות עץ שכאילו התנתקו מהחיפוי ויוצרות צורה אבסטרקטית המזכירה מגן דוד.

שתיים מהקורות של מגן הדוד ממשיכות כלפי מטה ויוצרות עמודים נטועים בקרקע ו"מייצבים" את המבנה.
המשמעות הסימבולית של חזית זו חזקה מאד ובעלת אמירה.

בתקרת בית הכנסת פתח אור (סקיילייט) בזווית היוצרת התקצרות מואצת מגיעה ישירות אל ארון הקודש.
מעבר לאסתטיקה והיופי בתקרה זו, גם לאלמנט זה יש משמעות רגשית חזקה המתאימה מאד לבית כנסת על כל משמעויותיו.