מגדלים EAST RIVER

לפרויקט זה הוגשו 3 אופציות לעיצוב הבניינים אשר תוכננו בצורה שניתן יהיה לראות את הנהר מכל הדירות בו.