מוטל בברוקלין

עיצוב חזיתות לבנין משרדים ומוטל בברוקלין.