רחוב 16 ניו יורק

עיצוב חזיתות לבניין שעיצובו המקורי היה חיפוי בריקים אדומים בכל החזיתות.

להלן מצורפות שתי אופציות שהגשנו לעיצוב חזיתות מחודש לאותו בנין מבלי לשנות דבר בתכניות הפנימיות שלו.